متقاضیان محترم ثبت شرکت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، جهت فعالیت در این زمینه نیازمند اخذ مجوز می باشند . اخذ جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ، مستلزم طی مراحل ذیل است :
1- درخواست متقاضی به همراه ارائه مدارک به " مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان "
2- ارجاع به اداره صنایع تبدیلی جهت بررسی و اعلام نظر
3- بررسی مدارک و اخذ استعلامات لازم توسط کارشناس مربوطه
4- ارسال پرونده به مدیریت صدور پروانه ها و مجوز سازمان
5- اخذ نظریه از مدیریت صنایع کشاورزی سازمان
6- صدور جواز تاسیس
اولویت های صنایع تبدیلی و تکمیلی برای اخذ مجوز عبارت است از  :
1- درجه بندی و بسته بندی میوه جات و سبزیجات
2- فرآوری میوه جات و سبزیجات
3- فرآورده ها و محصولات گوشتی
4- بسته بندی حبوبات و انواع سردخانه
5- بسته بندی و فرآوری تخم مرغ

    شرایط لازم جهت اخذ جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی :

1- حداقل سن 18 سال تمام
2- تابعیت دولت جمهوری اسلامی
3- دارا بودن کارت پایان خدمت
4- ارائه اساسنامه شرکت مرتبط با نوع فعالیت ( برای اشخاص حقوقی )
5- ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( برای اشخاص حقوقی )

    مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی :

1- ارائه درخواست متقاضی ( فرم تکمیل شده پرسشنامه )
2- تصویر شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
3- اجاره نامه یا سند مالکیت ملک
4- پایان کار خدمت
5- کپی اساسنامه شرکت مرتبط با نوع فعالیت (  اشخاص حقوقی )
6- کپی آگهی تاسیس شرکت و آگهی اخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( اشخاص حقوقی )
7- کپی شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت ( اشخاص حقوقی )
8- روزنامه تاسیس شرکت ( اشخاص حقوقی )
9- مهر شرکت ( اشخاص حقوقی )